سلیمان حاتم نژاد اظهار کرد: برداشت رتون در 321 هکتار از اراضی شالیزاری شهرستان جویبار آغاز شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار پیش‎بینی کرد میانگین عملکرد رتون در زمین‎های شالیزاری این شهرستان در هر هکتار به یک هزار و 50 کیلوگرم برسد.

وی درخصوص مزایای پرورش رتون اظهار کرد: استفاده  بهینه از اراضی، هزینه پائین و کوتاه بودن طول دوره رشد از مزایای پرورش رتون است.

گفتنی است 9 هزار و 743 هکتار اراضی زراعی این شهرستان به کشت برنج اختصاص دارد.