علی وقف‌چی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص واردات برنج  با اشاره به اینکه صراحت قانونی داریم که در  در فصل برداشت  محصولات مثلا فصل برداشت برنج، برنج وارداتی نداشته باشیم گفت: این مطلب را بارها به مسئولان مربوطه گوشزد کردیم اما پاسخگو نیستند و این اقدام به صراحت نشاندهنده این است که می‌خواهیم بر علیه تولید و تولیدکننده  داخلی قیام کنیم.

وی با بیان اینکه وقتی قانون به صراحت اعلام می‌دارد که مجوز وارداتی همچون برنج بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است جای تعجب است که چرا این اتفاق نامیمون رخ می‌دهد گفت:‌این جای بحث و بررسی دارد که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگوی واردات برنج به کشور باشند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه در این رابطه تا کنون بارها به وزارت جهاد کشاورزی تذکر داده شده است  و باز هم تذکر می‌دهیم گفت: اما مبارزه با این پدیده احتیاج به قاطعیت دارد که در دستگاه اجرایی وجود ندارد و کار مجلس تصویب قانون در این زمینه بود که تصویب شده است  و مشکل قانونی برای مقابله با آن وجود ندارد اما دستگاه اجرایی باید آن را اجرا کند.

وی با بیان اینکه  تا کنون بارها از مسئولان وزارت جهاد در این رابطه دعوت کردیم به مجلس بیایند و پاسخگو باشند اما هیچکدام پاسخگو نبودند و به مجلس نیامدند گفت: متأسفانه برای برخورد با متخلفان در زمینه واردات مجلس آن قاطعیتی که لازم است ندارد و دولت نیز به این قانون که باید جلوی وارداتی که باعث صدمه زدن به تولید داخلی می‌شود گرفت اعتقاد ندارد.

وی با بیان اینکه واردات برنج باعث کاهش انگیزه تولید کننده می‌شود گفت: جای این سوال وجود دارد که وقتی قانون واردات را در فصل برداشت منع کرده است آیا واردات برنج اکنون ضرورت دارد.