عقيل استادي با بيان اينكه امسال 5 هزار و 827 هكتار از اراضي مستعد شهرستان تنكابن به كشت برنج اختصاص يافته است، گفت: بيشترين سطح زيركشت به رقم طارم محلي اختصاص داشت.

وي ادامه داد: رقم طارم ديلماني و هاشمي از ديگر ارقام برنج اين منطقه است كه از سال هاي گذشته توسط كشاورزان اين شهرستان كشت مي‌شود.

مدير جهاد كشاورزي شهرستان تنكابن متوسط عملكرد برنج در هر هكتار را 3 هزار و 620 كيلوگرم اعلام كرد.

اين مسؤول افزود: امسال 21 هزار و 94 تن شلتوك از مزارع شاليزاري اين شهرستان برداشت شد.

استادي با اشاره به اينكه چند دستگاه كمباين مخصوص برداشت برنج در اين شهرستان فعاليت دارند، گفت: امسال يك هزار و 550 هكتار از شاليزارهاي برنج اين شهرستان به صورت مكانيزه برداشت شد.