علیرضا شعبان‌نژاد با بیان اینکه گیلان 238 هزار هکتار اراضی شالیزاری دارد و امسال برنج بسیار مطلوبی از این شالیزارها تولید شد، گفت: به‌منظور پرهیز از تک‌محصولی و افزایش درآمد کشاورزان تولید کشت دوم نیز از دیگر برنامه‌های کشاورزان و جهادکشاورزی استان برای پس از برداشت برنج بود که هم‌اکنون در حال انجام است.

وی با بیان اینکه راتون یکی از مهمترین محصولات کشت دوم در شالیزارهای گیلان محسوب می‌شود، اضافه‌ کرد: امسال پیش‌بینی‌شده بود که در 50هزار هکتار از شالیزارها راتون پرورش یابد، اما کم‌آبی‌ها موجب شد که پرورش راتون کاهش یابد.

شعبان‌نژاد ادامه داد: برای جبران کاهش پرورش راتون برنامه‌ریزی شده است تا با کشت سبزیجات برگی و غده‌ای جبران کنیم.  

وی تصریح کرد: امسال از تولید برنج، سبزی، صیفی، لوبیا و غیره کشاورزان 300 تا 400 میلیارد تومان درآمد کسب خواهند کرد.

رییس سازمان جهادکشاورزی گیلان با اشاره به بارش باران‌های اخیر گفت: پیش‌بینی می‌شود، امسال تولید و برداشت خوبی را از محصولات کشت دوم در گیلان شاهد باشیم.