فرزين فرهادي با بيان اينکه رويکرد جهاد کشاورزي، مصرف بهينه سم و کود و کاهش آلاينده هاي زيست محيطي براي توليد محصول سالم است، گفت: مبارزه بيولوژيک با آفات به روش ارگانيک در کشاورزي مبتني بر فناوري‌هاي روز دنيا است.

وي با بيان اينکه سلامت توليدات کشاورزي به دليل مصرف کودها و سموم شيميايي، در معرض تهديد قرار مي‌گيرد، ادامه داد: بهبود شرايط سلامت افراد، ايجاد و حفظ امنيت اقتصادي، خوداتکايي در توليد محصولات کشاورزي، کاهش آلودگي خاک و دوام و ماندگاري بيشتر محصولات توليدي از نتايج هدايت کشاورزان و باغداران به توليد محصول ارگانيک و عاري از هرگونه سموم شيميايي در دوره هاي آموزشي ترويجي است.

مدير جهاد کشاورزي شهرستان قائم‌شهر تصريح کرد: آگاهي توليدکننده محصولات کشاورزي از کيفيت و سلامت توليدات خود منجر به ارتقاء سلامت جامعه مي‌شود.

اين مسؤول افزود: امسال براي 6 هزار هکتار از مزارع شاليزارهاي اين شهرستان مبارزه بيولوژيک با آفت کرم ساقه خوار برنج به صورت آيشي انجام شد.

فرهادي گفت: 700 هکتار از باغات مرکبات اين شهرستان به شيوه هاي مبارزه تلفيقي و غيرشيميايي عليه آفات و بيماري ها با استفاده از حشره کش و کنه کش هاي بي خطر براي انسان و محيط زيست مبارزه شد.