سید شبر موسوی با بیان اینکه امسال پرورش رتون در 188 هكتاردر شالیزارهای این شهرستان انجام شد و 253 تن شلتوك برداشت شد، گفت:  122 هکتار به کشت مجدد با تولید 414 تن شلتوک اختصاص یافت.

 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میاندورود يكي از طرح هاي افزايش توليد و درآمد در زراعت برنج را کشت مجدد و پرورش رتون عنوان کرد و گفت : برداشت اين نوع محصول عمدتاً از نوع ارقام محلي زودرس امكان پذير است.

 

این مسؤول افزود: برخی از مزارع مناطق پایین دست  این شهرستان به دلیل آبگیر بودن در فصل زمستان امكان كشت دوم وجود ندارد و به همین دلیل به کشاورزان توصیه می شود   پرورش رتون و کشت مجدد انجام دهند.

 

موسوی خاطرنشان کرد: محصول حاصل از پرورش رتون داراي کيفيت بالاتر و ارزش غذايي و بازار پسندي بهتری نسبت به کشت اصلي بوده و از ارزش اقتصادي بيشتري برخوردار است.