مجید جعفری گفت: امسال 48 هزارتن شلتوک از 8 هزارهکتار شالیزار شهرستان قائم شهر در کشت اول تولید شد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قائم‌شهر با اشاره به برداشت مجدد برنج و پرورش رتون از 2 هزار و 700 هکتا شالیزار این شهرستان، تصریح کرد: یک هزار و 50 هکتار از این اراضی به پرورش رتون و یک هزار و 650 هکتار به کشت مجدد برنج اختصاص داشت.

وی افزود: از کشت اول، نشاء مجدد و پرورش رتون، 52 هزارتن شلتوک در شالیزاری های این شهرستان تولید شد.

این مقام مسوول با اشاره به مشخص شدن نتیجه کیل گیری در شالیزارهای این شهرستان گفت: میانگین عملکرد در کشت اول 5 هزار و 800 کیلوگرم، رتون یک هزار و 500 کیلوگرم و نشاء مجدد سه هزار کیلوگرم برآورد شد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قائم‌شهر درخصوص پرورش  رتون اظهار کرد: به دلیل  مراقبت های لازم در مراحل کاشت، داشت و برداشت محصول اصلی برنج که عموما بصورت مکانیزه بود، محصول پرورش  رتون صرفه اقتصادی بیشتری دارد.

جعفری افزود: برنج حاصل از رتون دارای کیفیت بالا و ارزش غذایی و بازارپسندی بهتری نسبت به کشت اصلی است.