خلیل حقیقی گفت: امسال 22 دستگاه خطی کار یارانه دار به شهرستان بهشهر اختصاص یافت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر ادامه داد: تاکنون 18 بهره بردار فعال در بخش کشاورزی این شهرستان موفق به دریافت 18 دستگاه خطی کار شدند.

وی تصریح کرد: از محل خط اعتباری شماره 5 مکانیزاسیون کشاورزی، تاکنون 38 میلیارد و 253 میلیون ریال معادل 91 درصد سهمیه ابلاغی این شهرستان جذب و 83 بهربردار بهشهری از این اعتبارات بهره مند شدند.