حسنی جوریابی افزود: بر اساس گفته های وزیر جهاد کشاورزی سرانه مصرف هر ایرانی 36 کیلیو برنج در سال است که کل نیاز کشور 2 میلیون و 800 هزار تن می شود که 2 میلیون 400 هزار تن برنج در داخل تولید می شود.

وی گفت: ما سالانه تنها به 400 هزار تن برنج وارداتی نیاز داریم اما شاهد هستیم که چندین برابر بیشتر از این رقم وارد کشور می شود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه واردات بیش از حد برنج باعث شد تا برنج کشاورزان گیلانی و مازندرانی در کارخانه های شالیکوبی مانده و خریداری نداشته باشد، افزود: وزیر جهاد کشاورزی باید در خصوص آشفته بازار برنج پاسخگو باشد.

حسنی جوریابی افزود: به دلیل همین حجم زیاد واردات، مجددا واردات برنج ممنوع شد هر چند که قاچاق برنج وجود دارد.

وی گفت: در همین راستا از حجتی در کمیسیون کشاورزی مجلس سوال شد که توضیحات وزیر قانع کننده نبود و سوال از وزیر در روزهای آینده در صحن مجلس مطرح خواهد شد.