وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه براساس اطلاعات، بازار برنج از تحرک خوبی برخوردار است ، گفت: وزارت جهاد کشاورزی از کاشت برنج تنها در استان های شمالی حمایت می کند.

 محمود حجتی با اشاره به وضعیت برنج، اظهار کرد: با مجموعه سیاست گذاری هایی که در دستور کار قرار داده ایم همانند تعرفه ها و محدودیت های زمانی برای واردات برنج به گونه ای برنامه ریزی شده که به تولیدکنندگان این حوزه آسیبی وارد نشود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده در زمینه عرضه و تقاضا ، گفت: این برنامه ریزی ها در راستای این بوده که بازار برنج با رکود مواجه نشود.

وی همچنین در ادامه با تأکید بر حمایت نکردن وزارت جهاد کشاورزی از کاشت برنج در استان هایی غیر از استان های شمالی، خاطرنشان کرد: در این زمینه با محدودیت های جدی در مورد منابع آب رو به رو هستیم.

حجتی بر ضرورت اجرایی شدن با جدیت بیشتر طرح نوسازی و یکپارچه سازی شالیزارها تأکید و تصریح کرد: براساس برنامه ریزی های وزارت جهاد کشاورزی  سالانه ۱۰هزار هکتار در گیلان باید در این زمینه اجرایی شود که در سال گذشته حدود هشت هزار هکتار انجام شده است.

وی یادآورشد: وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته ۵۰۰ میلیارد تومان در زمینه توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و به طور عمده ماشین آلات ویژه کاشت و برداشت برنج تسهیلات پرداخت کرده است.