ایرج شیارکار گفت: 10 درصد از سه هزار و 200 هکتار شالیزار آستارا شخم زده شده است اما در سال گذشته تا این موقع، حدود 30 درصد آن شخم شده بود.
وی اضافه کرد: آمادگی دریافت نزولات آسمانی، نشاء به موقع، افزایش حاصلخیزی، صرفه جویی در مصرف آب و کاهش جمعیت برخی آفات از مزایای شخم زمستانه مزارع برنج است.
وی بیان کرد: یکهزار و 954 تن کود شیمیایی خریداری شده است و کشاورزان می توانند برای تهیه آن به مراکز خدمات جهاد کشاورزی شهر لوندویل و دهستان ویرمونی آستارا مراجعه کنند. 
شیارکار افزود: بیشتر کودهای شیمیایی از نوع ازته، فسفاته و پتاسه است و برای کشت برنج، به عنوان مهمترین محصول این شهرستان استفاده می شود. 
شهرستان آستارا با 91 هزار نفر جمعیت در غرب استان گیلان، هفت هزار و 500 هکتار اراضی کشاورزی دارد.