مدیر بازرگانی انجمن برنج ایران و مدیرعامل مرکز بین المللی تجارت برنج مازندران با بیان اینکه  اختلاط برنج مازندران با برنج خارجی عموما در مازندران صورت نمی گیرد زیرا وقتی افرادی شناسنامه دار برنج عرضه می کنند نیازی به اختلاط ندارند اما ممکن است در شهرستان های مبدا و مراکز فروش دیگر برخی این اقدامات را انجام دهند اما درصد بسیار اندکی است و تاثیری در بازار برنج ندارد.

مدیرعامل مرکز بین المللی تجارت برنج مازندران با اعلام اینکه برخی رفتارهای نظارتی با فروشندگان برنج نادرست است و نباید به هر بهانه ای وارد انبارهای برنج فروشان شد، عنوان کرد: نظارت در مراکز فروش برنج و جایی که برنج به دست مصرف کننده می رسد نیز باید دارای اهمیت باشد.این شیوه ها در بازار تاثیر منفی دارد.

مدیر بازرگانی انجمن برنج ایران تصریح کرد: پیشنهاد می شود مراکز عرضه برنج مجاب به استفاده از نام تجاری و بسته بندی های مخصوص برنج با آرم مشخص باشند. این مراکز باید مجوز و پروانه کسب داشته باشند و این اطلاعات بر روی بسته بندی نصب شود.در این صورت است که از عرضه برنج قاچاق، مخلوط و بدون کیفیت جلوگیری می شود. می توان نظارت را به محل مصرف برنج یعنی در هتل ها و رستوران کشاند و بر محل عرضه برنج در این مکان ها نیز نظارت کرد.