یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران و معاون وزیرجهاد کشاورزی اعتقاد ندارد که ممنوعیت ثبت سفارش واردات دلیل گرانی برنج هندی در بازار است، وی اظهارداشت: گرانی برنج خارجی ربطی به ممنوعیت ثبت سفارش برنج وارداتی ندارد، از حدود دوماه پیش، چون ارز تخصیصی به برنج خارجی از ارز مبادله ای به ارز متقاضی تبدیل شده، این اتفاق رخ داده است.

وی افزود: قبل از این، ارز برنج خارجی ۳۵۰۰ تومان تامین می شد اما هم اکنون ۴۲۰۰ تومان شده است؛ یعنی هر دلار ۷۰۰ تومان فرق کرده است. ضمن اینکه برنج هندی تقریبا هر تنی ۱۱۰۰ دلار است که ضربدر ۷۰۰ تومان شود کیلویی ۷۷۰ تومان به قیمت این نوع برنج افزوده می شود، که طبیعی نیز است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران درباره اینکه گفته می شود واردکنندگان محموله های وارداتی را با کندی ترخیص و وارد بازار می کنند که همین امر باعث گرانی برنج شده است، گفت: این مساله را باید از خودشان سوال کنید، بنده در این زمینه چیزی نمی دانم، اما دلیل عمده این موضوع آن است که ارز مبادله ای به ارز آزاد تبدیل شده است.

سیف درباره اینکه آیا ممکن است با این شرایط قیمت بیش از این افزایش یابد؟، تصریح کرد: ما اجازه نخواهیم داد قیمت بیش از این افزایش یابد و ذخایر را وارد بازار خواهیم کرد.

وی درباره اینکه آیا برنامه ای برای این منظور در دستور کار دارید؟، افزود: فعلا برنامه ای در دستور کار نیست چون میزانی که الان قیمت افزایش یافته، به اندازه قیمت تمام شده است، دلیلی ندارد ما برنج وارد بازار کنیم اما اگر قیمت بیش از این افزایش یابد ذخایرمان را عرضه خواهیم کرد.