ولی اله نانواکناری  با بیان اینکه مازندران قطب اصلی برنجکاری است، گفت: برنج با زحمات زیاد و در واقع با رنج تولید می شود.

 

وی با اشاره به هزینه زیاد تولید برنج در مرحله کاشت، داشت و برداشت، گفت: قیمت های کود، سم، کارگر، ادوات و لوازم کشاورزی و دیگر هزینه های کشاورزی زیاد شده و کشت برنج برای کشاورزان به صرفه نیست.

 

نماینده بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به واردات بیش از حد برنج خارجی به داخل کشور افزود: این واردات باعث شده تا فروش برنج ایرانی با کندی باشد و قیمت ها کاهش یابد.

 

نانواکناری از وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر جهادکشاورزی خواست تا جلوی واردات برنج را بگیرند چرا که هم به اندازه کافی واردات انجام شد و هم برنج ایرانی در دست کشاورزان مانده است.

 

وی قاچاق برنج را یکی دیگر از معضلات برنج کشور ذکر کرد و افزود: مسئولین انتظامی، امنیتی و بخصوص گمرگ باید جلوی قاچاق برنج را بگیرند و با هر نوع قاچاق برخورد کنند.

 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: اگر دولت به وضعیت بد کشاورزان رسیدگی نکند، مجلس ورود خواهد کرد و با استفاده از ابزارهای نظارتی دولت و وزارتخانه های مسئول را موظف می کند تا به وظایف خود در حمایت از تولیدات داخلی و اقتصاد مقاومتی عمل کنند.

 

نانواکناری تاکید کرد: تذکر، سوال و استیضاح از ابزارهای نمایندگان برای نظارت بر عملکرد وزراست و اگر دولت به وضعیت بد کشاورزان رسیدگی نکند وزرای مسئول در معرض استیضاح نمایندگان مجلس قرار می گیرند.