سیدحسین اسلامی با بیان اینکه کشاورزی محور توسعه کشوراست و ازظرفیت بالایی دراشتغالزایی بویژه برای مناطق روستایی برخورداراست،گفت:جوانان روستایی و علاقه مند به فعالیت کشاورزی به منظور دریافت ماشین آلات کشاورزی با مراجعه به مراکز جهادکشاورزی دهستان ها و تکمیل پرونده درمدیریت جهاد کشاورزی جهت اخذ تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی به بانک های عامل معرفی میگردند.

وی با اشاره به اینکه در 9ماهه نخست امسال185دستگاه ماشین آلات و 7دستگاه دنباله بند درشهرستان آمل توزیع شد،افزود:افزایش ماشین آلات کشاورزی درعرصه تولید ضمن ترمیم و نوسازی ناوگان ماشین آلات بخش کشاورزی،موجب ارتقاء ضریب مکانیزاسیون درواحد سطح میگردد.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان آمل با اشاره به ظرفیت بالای بخش کشاورزی و ارتقاء سطح مکانیزاسیون،افزود: در 9 ماهه نخست امسال با جذب 170درصدی اعتبارتخصیصی مکانیزاسیون کشاورزی در این شهرستان کشاورزان موفق به دریافت مبلغ  91/5 میلیارد ریال تسهیلات از بانک شدند.

وی تصریح کرد:میزان تسهیلات جذب شده مربوط به 94 دستگاه کمباین، 35دستگاه تراکتور نیمه سنگین، 3 دستگاه تراکتورمتوسط، 12دستگاه تراکتور برنج، یک دستگاه تراکتور باغی، 4 دستگاه دروگر و دو دستگاه سمپاش بوم دار می باشد.