احمد صادقی ادامه داد:متقاضیان این تسهیلات برای خرید 44دستگاه تراکتور، 27 دستگاه کمباین برنج، 134دستگاه تیلر و 24دستگاه نشاکار 4 ، 6  و 8 ردیفه،دو طرح شیلات و دو دستگاه ادوات کشاورزی به بانک عامل معرفی شدند.

مديرجهاد كشاورزي شهرستان محمودآباد افزود: تاکنون 42میلیارد و 226 میلیون ریال معادل 150درصد کل اعتباراین شهرستان برای خرید 152دستگاه ماشین آلات کشاورزی جذب شد.

صادقی درخصوص اهداف توسعه مکانیزاسیون کشاورزی گفت:ساماندهی، کاهش هزینه تولید،افزایش بهره وری با جایگزینی ماشین های کشاورزی نو و فن آوری جدید به جای ماشین های فرسوده از اهداف توسعه مکانیزاسیون کشاورزی است.

وی تصریح کرد:امسال ازمحل خط اعتباری فاز5 مکانیزاسیون کشاورزی، تسهیلات با سود15درصدو سهم آورده 20 درصد به متقاضیان پرداخت می شود.

این مقام مسئول یادآورشد:درسال جاری تاکنون ازسوی این مدیریت 12 جلسه میز خدمت مشترک با بانک کشاورزی شعبه مرکزی این شهرستان برگزارشد