مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 خاطر نشان کرد: بر اساس ابلاغ وزارت جهاد کشاورزی و دستور مدیر عامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، خرید برنج ندا ، نعمت و شیرودی از تاریخ 13 دی ماه 96 در دو مرکز خرید استان در شهرستانهای نکا و بابل آغاز شد و  با معرفی نامه جهاد کشاورزی تاکنون برنج شیرودی در نکا به میزان  77 تن و در بابل 25 تن و در مجموع  بیش از 102 تن بصورت توافقی خریداری شد.

سید محمد جعفری تصریح کرد : بر اساس مصوبه جهاد کشاورزی مراکز خرید، برنج کشاورزان را با 8 درصد شکستگی و اقلام ندا و نعمت را به مبلغ  4850 تومان و شیرودی را  5450 تومان خریداری می کنند .

جعفری در پایان گفت : وجه برنج خریداری شده از طریق سامانه بانک کشاورزی به حساب کشاورزان واریز خواهد شد و محدودیتی در میزان خرید وجود ندارد هر میزان کشاورزان مراجعه کنند خریداری می شود.