سید حسین اسلامی گفت: جوانان روستایی و علاقه‌‌مند به فعالیت کشاورزی برای اشتغال در بخش کشاورزی و تولید پایدار نسبت به دریافت تسهیلات  خرید ماشین آلات کشاورزی از طریق  جهاد کشاورزی به بانک های عامل معرفی می شوند.

 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل اظهار کرد: امسال با جذب 199 درصدی تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی دراین شهرستان،  107 میلیارد ریال تسهیلات برای خرید 234 دستگاه ماشین آلات کشاورزی و 9 دستگاه دنباله بند بین متقاضیان آملی  توزیع شد.

 

وی ادامه داد: اضافه شدن ماشین آلات کشاورزی در عرصه تولید، ضمن ترمیم و نوسازی ناوگان ماشین آلات و مکانیزاسیون  بخش کشاورزی، سبب ارتقاء ضریب  درجه مکانیزه در واحد سطح، تسریع عملیات  و کاهش هزینه ها می شود.

 

این مسؤول تصریح کرد: تسهیلات جذب شده  مربوط به خرید 97 دستگاه کمباین، 52 دستگاه تراکتور نیمه سنگین، 3 دستگاه تراکتور متوسط، 19 دستگاه تراکتور برنج، یک دستگاه تراکتور باغی، 62 دستگاه تیلر کشاورزی، 4 دستگاه رتیواتور، 2 دستگاه سمپاش بوم دار و یک دستگاه دروگر ، دیسک وچیپر تراکتور است.