مجید جعفری گفت: تاکنون یک هزار و 500 هکتار از زمین های شالیزاری شهرستان قائم شهر شخم و  شیار شد.

 

‎مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قائم‌شهر با اشاره به لزوم مدیریت مصرف آب کشاورزی و از بین بردن علف های هرز مزارع شالیزاری به شالیکاران توصیه کرد، هرچه سریع تر نسبت به شخم و شیار زمین های شالیزاری  اقدام کنند.


 این مسؤول افرود: شخم شیارزمستانه، بهترین روش مبارزه با کرم ساقه خوار برنج برای کاهش جمعیت انتقالی آفت به سال بعد است.


جعفری تصریح کرد: شخم و شیار شالیزارها و آب تخت کردن در فصول سرد سال، در مرگ و میر لاروهای باقی مانده در ساقه و پوشال برنج موثر است.


وی با بیان اینکه  بسیاری از آفات بویژه، کرم ساقه خوار تا قبل از کشت جدید زمستان گذرانی می کنند اضافه کرد: شخم و شیار و از بین بردن علف های هرز حاشیه زمین های شالیزاری از روش های موثر برای کاهش هزینه و جمعیت آفات است.


 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قائم‌شهر  گفت: تاکنون  یک هزار و 500 هکتار از 8 هزار و 200 هکتار شالیزاری های  این شهرستان شخم و شیار شد.