سید محمد جعفری گفت: «در راستای اجرای دستورالعمل خرید توافقی برنج تاکنون میزان 318 تن برنج ندا، نعمت، شیرودی و صدری هاشمی از کشاورزان استانهای مازندران و گیلان خریده شد.»

جعفری افزود: «اولین محموله برنج صدری هاشمی پس از دو هفته بازگشایی مراکز خرید در استان گیلان به مرکز خرید برنج شهرستان رشت (انبار امین الضرب) تحویل داده شد.»

او گفت: «در راستای درخواست افزایش مراکز خرید، بررسی میدانی از مکان های ارائه شده صورت گرفت که بخش اعظمی از آنها شرایط مناسب برای خرید و نگهداری برنج را ندارند.»

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو همچنین افزود: «تاکنون 315 تن برنج ندا، نعمت و شیرودی به ارزش 16 میلیارد و 491 میلیون ریال در مازندران خریداری گردیده است.»

جعفری در پایان گفت: «مراکز خرید توافقی برنج تا 15 بهمن ماه سالجاری فعال بوده و آمادگی خرید برنج از کشاورزان مازندران و گیلان را دارند.»