سید محمد جعفری اظهار داشت: ۳۵۴ تن برنج مربوط به اقلام پرمحصول ندا،نعمت و شیرودی در مراکز خرید استان مازندران شهرستانهای نکا و بابل و ۷ تن برنج صدری هاشمی نیز مربوط به مراکز خرید استان گیلان شهرستانهای رشت و رودسر است.

وی تصریح کرد: نرخ خرید توافقی برنج بر اساس ۸ درصد شکستگی اقلام ندا، نعمت به ازای هر کیلوگرم مبلغ  چهار هزار و ۸۵۰ تومان، شیرودی پنج هزار و ۴۵۰ تومان و صدری هاشمی،  ۹ هزار و ۱۰۰ تومان ، تعیین شده است.

جعفری گفت : حداکثر شکستگی قابل قبول برای خرید توافقی برنج ۱۵ درصد بوده و می بایست تولید داخل و  محصول فصل زراعی امسال باشد.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ افزود :‌ رقم های بومی صدری و هاشمی فقط از کشاورزان گیلان و رقم های پر محصول شیرودی ، ندا و نعمت نیز فقط از کشاورزان مازندران که دارای معرفینامه از سازمان جهاد کشاورزی باشند خریداری می شود. 

وی در پایان اعلام داشت: شالیکاران گیلان و مازندران تا ۱۵ بهمن فرصت دارند برنج هایشان را به مراکز خرید توافقی برنج این شرکت تحویل دهند.

جعفری هدف از خرید توافقی برنج را خارج کردن بازار برنج داخلی از رکود ، حمایت از شالیکاران و تامین بخشی از ذخایر راهبردی برنج اعلام کرد.