سلیمان حاتم نژاد گفت: از 9 هزار و 743 هکتار اراضی شالیزاری شهرستان جویبار، تاکنون سه هزار و 984 هکتار معادل 44 درصد تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی انجام شد.

 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار ادامه داد: از این سطح، سه هزار و 844 هکتار تا سال 94 و 140 هکتار نیز از سال 95 تاکنون اجرا شد.

 

حاتم نژاد بیان کرد: برنامه ریزی برای اجرای تجهیز و نوسازی 5 هزار هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان از اولویت های  پروژه های زیربنایی این مدیریت است. 

 

وی گفت: طرح تجهیز و نوسازی شالیزارهای این شهرستان از سال 79 آغاز شده و با تخصیص اعتبارات لازم، روند اجرای این طرح با سرعت بیشتری انجام می شود.