سید شبر موسوی از شخم و شیار زمستانه 2 هزار و 400 هکتار از زمین های شالیزاری شهرستان میاندورود خبر داد و گفت: این شهرستان دارای 8 هزار و 592 هکتار زمین های شالیزاری است که شخم و شیار زمستانه آن امسال زودتر از سال های آینده  با هدف بهره گیری از روان آب ها برای سیراب کردن زمین آغاز شده است.

 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میاندورود ادامه داد: کشاورزان هرچه سریع تر نسبت به شخم و شیار زمین های شالیزاری با هدف استفاده از آب فراوان و از بین بردن علف های هرز اقدام کنند.

این مسؤول تصریح کرد: شخم زمستانه علاوه بر استفاده از آب فراوان، بهترین روش مبارزه با کرم ساقه خوار برنج برای کاهش جمعیت انتقالی آفت به سال بعد است.

وی افزود: شخم و شیار شالیزارها و آب تخت کردن در فصول سرد سال، در مرگ و میر لاروهای باقی مانده در ساقه و پوشال برنج موثر است.

موسوی به وجود علف های هرز مانند، ارداله، پلم، اشکنی، وازمر، انواع مستک ها و شال تسبیح در فاصله یک متری مزرعه روی مرزها و حاشیه شالیزار ها اشاره کرد و افزود: بسیاری از آفات بویژه، کرم ساقه خوار تا قبل از کشت جدید روی آن ها زمستان گذرانی می کنند.

وی با بیان اینکه شخم و شیار و از بین بردن علف های هرز حاشیه زمین های شالیزاری از روش های موثر، کم هزینه در کاهش جمعیت آفات است، گفت: در حال حاضر تمامی رودخانه های اصلی و فرعی استان مازندران پر از آب است و هدایت آب به زمین های شالیزاری براحتی قابل انجام است.