مجید جعفری با بیان اینکه خرید توافقی برنج با هدف حمایت ازشالیکاران انجام می شود، گفت: خرید توافقی برنج از کشاورزان، تاثیر بسزایی در خروج از رکود بازار برنج ایرانی دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قائم‌شهر با اشاره به آغاز طرح خرید توافقی برنج پر محصول از کشاورزان،  گفت: هر کیلوگرم برنج ندا با 10 درصد خرده 4 هزار و 850، شیرودی 5 هزار و 450، فجر 5 هزار و 100 و طارم هاشمی 9 هزار و 100 تومان از کشاورزان خریداری می شود.

این مسؤول با بیان اینکه  شهرستان قائم‌شهر 8 هزار و 200 هکتار زمین شالیزاری دارد، افزود: 3 هزار و 900 هکتار از شالیزاری این شهرستان به کشت برنج پرمحصول اختصاص دارد .

وی در پایان گفت: از زمان آغاز خرید برنج توافقی پر محصول تاکنون، کشاورزان قائم شهری برای تحویل  بیش از 172 تن برنج پر محصول به مراکز خرید معرفی شدند.