سید محمد جعفری اظهار داشت: از این میزان خرید، 411 تن برنج مربوط به اقلام پرمحصول ندا، نعمت و شیرودی در مراکز خرید مازندران در شهرستان‌های نکا و بابل و 14 تن برنج صدری هاشمی مربوط به مراکز خرید استان گیلان در شهرستان‌های رشت و رودسر است.

وی افزود: نرخ خرید توافقی برنج بر اساس هشت درصد شکستگی اقلام ندا، نعمت به ازای هر کیلوگرم مبلغ 4850 تومان، شیرودی 5450 تومان و صدری هاشمی، 9 هزار و 100 تومان ، تعیین شده است.

جعفری گفت : حداکثر شکستگی قابل قبول برای خرید توافقی برنج 15 درصد بوده و باید تولید داخل و محصول فصل زراعی امسال باشد.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو کشور گفت:‌ رقم‌های بومی صدری و هاشم از کشاورزان گیلان و رقم‌های پر محصول شیرودی، ندا و نعمت از کشاورزان مازندران که دارای معرفی‌نامه از سازمان جهاد کشاورزی باشند خریداری می‌شود.

جعفری، هدف از خرید توافقی برنج را خارج کردن بازار برنج داخلی از رکود، حمایت از شالیکاران و تامین بخشی از ذخایر راهبردی برنج اعلام کرد.