رحمان عرفانی  اظهار کرد: با ورود سرمایه‌گذار در تولید محصول داخلی و با توجه به توصیه مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی می‌توان با برنامه‌ریزی درست و دقیق جانب تولید را رعایت کرده و واردات را متناسب با نیاز و زمان در کشور داشته باشیم.

وی افزود: واردات متناسب برنج در کشور انگیزه را در کشاورز برای تولید برنج بیشترکرده و رغبت برای ادامه کار باعث منتقل شدن این سنت قدیمی به صورت نسل به نسل و در نهایت یک کشاورزی پایدار در مازندران ایجاد می‌شود.

معاون موسسه تحقیقات برنج کشور در مازندران گفت: مازندران بهترین شرایط اقلیمی و آب و خاک را برای تولید برنج دارد و با توجه به قدمت اراضی کشاورزی در بسیاری از شرایط خود کشاورز یک اقتصاددان خرد است.

عرفانی خاطرنشان کرد: محصول برنج نسبت به محصولات دیگر مانند پنبه با وجود کمبود منابع آب‌های زیرزمینی هم‌چنان باعث رونق توسعه اقتصادی در استان شده است. تولید برنج اگر مورد حمایت مسئولان واقع شود زمینه اشتغالزایی بیشتر در سطح استان مازندران را به همراه دارد.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه با وجود تولید انبوه برنج در مازندران هنوز صنایع تبدیلی متناسب در بخش برنج نداشته و با توجه به روندی که برای برندسازی و شناسنامه‌دار کردن واحدهای بسته‌بندی در نظر گرفته شده صنایع تبدیلی می‌تواند در توسعه اقتصادی محصول برنج موثر باشد.

عرفانی تصریح کرد: برنج یک محصول استراتژیک و تولید آن برای مازندران بسیار مهم است. اگر بتوانیم از سبوس برنج روغن‌کشی کنیم در واقع صنایع تبدیلی را وارد کشاورزی کرده و یقیناً شرایط مناسب‌تری از لحاظ اقتصادی برای کشاورز مازنی به وجود می‌آید.