سید احمد طاهری با اشاره به در پیش بودن سال زراعی جدید، اظهارکرد: شهرستان بابل دارای 45 هزار و 798 هکتار اراضی شالیزاری است که تاکنون عملیات شخم و شیار با احتساب کشت دوم  در  8 هزار و 200 هکتار از این اراضی، معادل 18 درصد انجام شد.

 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل ادامه داد: تاکنون آب تخت اوليه در 250 هكتار و 74 مورد آزمون خاک در این شهرستان انجام شد.

 

وی به کشاورزان توصیه کرد، نسبت به شخم و شیار زمین های شالیزاری با هدف استفاده از آب فراوان و از بین بردن علف های هرز اقدام کنند.

 

این مسوول تصریح کرد: شخم زمستانه علاوه بر استفاده از آب فراوان، بهترین روش مبارزه با کرم ساقه خوار برنج برای کاهش جمعیت انتقالی آفت به سال آتی است.

 

وی خاطرنشان کرد: شخم و شیار شالیزارها و آب تخت کردن در فصول سرد سال در مرگ و میر لاروهای باقی مانده در ساقه و پوشال برنج موثر است.