سید احمد طاهری گفت: از ابتدای امسال تا نیمه اول بهمن ماه، 415 نفر از متقاضیان تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی در شهرستان بابل برای دریافت 196 میلیارد ریال تسهیلات به بانک های عامل معرفی شدند.  

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل اضافه کرد: تاکنون 121 میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی به 223 نفر از متقاضیان در این شهرستان پرداخت شد و مابقی تسهیلات نیز پس از طی مراحل اداری در بانک پرداخت می شود.

وی تصریح کرد: به 98 نفر از متقاضیان این شهرستان برای خرید کمباین 65 میلیارد و 520 میلیون ریال تسهیلات، 101 نفر جهت خرید تراکتور و پادلر 41 میلیارد و 82 میلیون ریال، 18 نفر برای خرید تیلر یک میلیارد و 350 میلیون ریال وبه دو نفر ازمتقاضیان برای خرید نشاکار 160 میلیون ریال تسهیلات پرداخت شد.