حبیب جهانساز افزود : شالیکاران استان برای اطمینان از سلامت و افزایش تولید، از بذرهای گواهی شده و مطمئن استفاده کنند. 
وی ادامه داد: هم اکنون یک هزار و 450 تن بذر گواهی شده از انواع هاشمی ، گیلانه و خزر بوجاری شده و در کیسه های 25 کیلویی، آماده تحویل به کشاورزان پیشروست. 
به گفته جهانساز ، رقم هاشمی از ارقام خوب بومی و معطر گیلان است که در هر هکتار 400 / 4 تن شلتوک محصول می دهد و گیلانه رقم بهینه شده محلی است که ضمن برخورداری از عطر و طعم مناسب، پاکوتاه تر و زودرس تر است و حدود 200 / 5 تن در هکتار شلتوک می دهد و رقم خزر هم از ارقام پر محصول با بیش از پنج تن شلتوک در هکتار است. 
وی ادامه داد: این بذرها نسبت به بذرهای معمولی فاقد آفات و بیماری هستند ، تخم علف هرز ندارند و حدود یک تن شلتوک در هکتار افزایش محصول دارند. 
وی گفت: شالیکاران اگر در هر سال 20 تا 25 درصد بذر خود را از نوع گواهی شده تهیه کنند، بعد از چهار سال تمام بذر مورد نیاز مزرعه خود را می توانند تهیه کنند که البته بایستی این 20 تا 25 درصد در کرت های جداگانه کشت شود که بتوان از آنها در سال های بعد به عنوان بذر خالص برای کاشت دوباره استفاده کرد. 
جهانساز اضافه کرد: کشاورزان پیشرو و با تجربه استان از قدیم خودشان با شیوه سنتی اقدام به خالص سازی بذر مورد نیاز سال آینده می کنند به این نحو که قبل از خرمن کوبی خوشه های درشت ، سالم و مطمئن را دست چین کرده و از آن به عنوان بذر سال آینده استفاده می کنند. 
وی افزود: کل بذر مورد نیاز شالیزارهای استان در سال حدود 11 هزار تن است که ما اگر بتوانیم در هر سال حدود 2 هزار تن بذر اصلاح شده توزیع کنیم، تقریبا هر چهار سال یکبار، کل مزارع برنج استان با بذر اصلاح شده گردشی کشت می شود . 
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: طی سه سال گذشته به ترتیب 300 ، 540 ، و یک هزار و 500 تن بذر گواهی شده تولید داشته ایم که این میزان در سال آینده به بیش از 2 هزار تن می رسد . 
استان گیلان دارای 238 هزار هکتار شالیزار است که هر سال از تبدیل یک میلیون 200 هزار تن شلتوک برداشتی آنها ، حدود 750 تا 850 هزار تن برنج سفید به دست می آید.