مجید جعفری گفت: تاکنون 2 هزار و 500 هکتار از زمين هاي شاليزاري شهرستان قائم شهر شخم شيار و  550 هکتار آب تخت اوليه شده است.

مدير جهاد کشاورزي شهرستان قائم‎شهر با اشاره به لزوم مديريت مصرف آب کشاورزي و صرفه جويي در مقدار مصرف آب، به کشاورزان توصيه کرد، هر چه سريع تر نسبت به شخم و شيار زمين هاي شاليزاري خود اقدام کنند.

وي تصريح کرد: شخم و شيار زمستانه، بهترين روش مبارزه با کرم ساقه خوار برنج و کاهش جمعيت انتقالي آفت به سال بعد است.

اين مسوول بيان کرد: شخم و شيار شاليزارها و آب تخت کردن در فصول سرد سال در مرگ و مير لاروهاي باقي مانده در ساقه و پوشال برنج موثر است.

جعفري با بيان اينکه بسياري از آفات، بويژه کرم ساقه خوار تا قبل از کشت جديد زمستان گذراني مي کنند، تصریح کرد: شخم و شیار و از بین بردن علف های هرز حاشیه زمین های شالیزاری از روش های موثر و کم هزینه در کاهش جمعیت آفات است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قائمشهر خاطر نشان کرد : این شهرستان دارای 8 هزار هکتار اراضی شالیزاری است.