سید احمد طاهری گفت: با آغاز خرید توافقی برنج از نیمه دوم دی ماه امسال تاکنون،  223 تن برنج ارقام پر محصول از کشاورزان بابلی و شهرستانهای اطراف این شهرستان خریداری شده است. 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل با اشاره به اینکه خرید توافقی برنج در این شهرستان توسط شرکت بازرگانی دولتی شمال کشور انجام می شود، افزود: 199 تن برنج پر محصول شیرودی و 24 تن ندا از کشاورزان خریداری شد.

وی تصریح کرد: ندا و نعمت با هشت درصد شکستگی، کیلویی چهار هزار و 850 تومان و شیرودی با هشت درصد شکستگی، کیلویی پنج هزار و 450 تومان از کشاورزان خریداری شد.