یزدان قلی خزایی پول گفت: به علت بارندگیهای اخیر و با توصیه کارشناسان کشاورزی جهت آماده سازی زمینهای زراعی برای بهبود، تقویت و کاهش آفت در سال زراعی 97-96 از اوایل بهمن ماه امسال عملیات شخم و شیار در زمینهای شالیزاری شهرستان چالوس آغاز شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چالوس ادامه داد: تاکنون  80 هکتار از مزارع شالیزاری این شهرستان  شخم و شیار شده است.

وی خاطرنشان کرد: شهرستان چالوس دارای 691 هکتار اراضی شالیزاری است.