حسن خیریانپور افزود: برنج مازندران به عنوان یک برند در کشور مطرح است که متاسفانه عده ای سودجو به علت بهره برداری کوتاه مدت تخلیط برنج را در استان انجام می دهند که این امر به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
وی اظهارداشت: باید به صورت قانونی با این عده افراد سودجو که ضربه زیادی به تولید کنندگان و فروشندگان برنج وارد می کنند برخوردی جدی صورت گیرد تا هر چه زودتر این آسیب از استان ریشه کن شود.
وی افزود: آن چیزی که امروز برای رونق تولید برنج در مازندران اهمیت دارد گسترش صنایع تبدیلی و بسته بندی در این محصول است که در صادرات این محصول می تواند بسیار اثربخش باشد.
وی بیان کرد: آسیای میانه بازار بسیار مطلوبی برای عرضه برنج مازندران است و این محصول در این کشورها بسیار طرفدار دارد اما با برند سازی و بسته بندی مناسب است که می توانیم با صادرات این محصول رونق اقتصادی را برای تولید کنندگان برنج در کشوربه ارمغان بیاوریم.
وی افزود: اما از سویی دیگر تولید کنندگان این محصول باید از آخرین تکنولوژی و یافته های علمی که در قالب کارشناسی به آنها ارائه می شود بهره مند شوند تا محصولاتی با کیفیتی که قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشد ارائه کنند.
وی گفت: استان مازندران با دارا بودن سه فرودگاه، سه بندر و 380 کیلومتر راه آهن فعال از یک سو و از سویی دیگر تنوع محصولات کشاورزی در زمینه های مختلف دارای قابلیت هایی است که در کشور بی نظیر است اما آن چیزی که امروز همه ما باید مد نظر داشته باشیم گسترش صنایع تبدیلی، برند سازی، سورتینگ و بسته بندی مناسب است که زمینه صادرات این محصولات را در استان فراهم کند.
استان مازندران دارای 480 هزار هکتار اراضی کشاورزی است که بیش از 213 هزار هکتار آن زمین شالیزاری است که از این میزان بالغ بریک میلیون تن برنج حاصل می شود.