محمد هادی زاده با اشاره آغاز عملیات شخم و شیار و آب تخت اولیه زمینهای شالیزاری در شهرستان فریدونکنار، گفت: تاکنون  آب تخت اولیه در 4 هزار و 687 هکتار (معادل 78 درصد) و شخم و شیار در  3 هزار و 461 هکتار(معادل 57 درصد) شالیزارهای این شهرستان انجام شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فریدونکنار درباره کیفیت بالای برنج تولیدی این شهرستان اظهار کرد: برنج فریدونکنار دارای عطر و طعم مطبوعی است که از این نظر در سطح کشور مطرح بوده و این کیفیت مناسب حاصل دسترنج و زحمات شبانه روزی کشاورزان این منطقه است.

هادی زاده تصریح کرد: تالاب فریدونکنار برخلاف سایر تالاب های موجود در ایران فصلی بوده و در واقع همان زمینهای شالیزاری است که در فصل پاییز و زمستان، مکان امنی را برای انواع پرندگان مهاجر مهیا می کنند.

وی افزود: وجود این پرندگان مهاجر در در شالیزارها که تعداد آنها به میلیون ها پرنده می رسد، باعث تزریق مقادیر زیادی فضله به صورت تدریجی به شالیزار شده و این کودهای طبیعی رها شده توسط پرندگان به دلیل دارا بودن مقادیر زیادی ازت و فسفرموجب غنی شدن خاک شالیزارهای منطقه شده و مصرف انواع کودهای شیمیایی را به حداقل ممکن می رساند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فریدونکنار اضافه کرد: این پرندگان با تغذیه انواع حشرات و کرم ها نیاز به مصرف سموم  برای دفع آفات در مزارع شالیزارهای فریدونکنار را به حداقل می رسانند.

این مسؤول خاطرنشان کرد: شهرستان فریدونکنار دارای 6 هزار و 22 هکتار زمین شالیزاری است.