خلیل حقیقی گفت: به منظورحمایت از برنجکاران، تاکنون 110 تن بذور شلتوک گواهی شده از ارقام طارم هاشمی، شیرودی و  فجر برای خرید و حمل بین کارگزاران شهرستان بهشهر توزیع شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر بیان کرد: با توجه به بحران آب، لزوم مدیریت بهینه و صحیح منابع آبی، ترویج و توسعه کشت بهاره و ارقام محلی در دستور کار این مدیریت قرار گرفته است.

حقیقی درباره حمایت از برنجکاران و خرید محصول تولیدی آنان گفت: 220 تن برنج شیرودی 40 نفر از شالیکاران این شهرستان، تحویل مرکز خرید شرکت خدمات بازرگانی شد.

وی یادآور شد: سطح تخصیصی کشت برنج این شهرستان در سال زراعی جدید، 9 هزار هکتار است که 50 درصد آن به صورت مکانیزه و مابقی به روش سنتی کشت خواهد شد.