سید احمد طاهری، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل گفت:  بیشترین میزان تولید برنج کشور در استان مازندران تولید می‌شود.

وی با اشاره به این‌که به‌زودی برنج مازندران ارگانیک می‌شود، افزود: مخلوط کردن برنج ایرانی با برنج‌های هندی و خارجی نامرغوب توسط سودجویان لطماتی به برنج مازندران زده بود که این مشکل اکنون بسیار کاهش یافته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل تصریح کرد: بر اساس تحقیقی که در دانشگاه علوم پزشکی مازندران از نمونه‌های برنج مازندران در خصوص بی‌کیفیت بودن برنج شمال صورت گرفت حدود 0.99 درصد برنج مازندران سالم و با کیفیت بود.