حبیب جهانساز افزود : این بذرها نسبت به بذرهای معمولی در برابر آفات و بیماری ها مقام تر هستند و تخم علف هرز ندارند .
وی با اشاره به اینکه شالیکاران با استفاده از این بذر 10 تا 15 درصد افزایش تولید خواهند داشت گفت : در شالیزارهایی که بذر گواهی شده کشت شود حدود یک تن شلتوک در هکتار بیشتر محصول می دهند .
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اینکه بذر موردنیاز شالیزارهای استان در سال حدود 11 هزار تن است گفت: در سه سال گذشته به ترتیب 300 ، 540 ، و هزار و 500 تن بذر گواهی شده در گیلان تولید و در اختیار کشاورزان قرار داده شده است که این رقم در سال آینده به بیش از 2 هزار تن خواهد رسید.
گیلان 238 هزار هکتار شالیزار دارد که سالانه 750 تا 850 هزار تن برنج سفید از آن استحصال می شود .