حسن پورمقدم گفت: تاکنون 100 هکتار از زمین های شالیزاری شهرستان نوشهر شخم و شیار شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نوشهر با اشاره به پایداری سفره های زیر زمینی در تامین منابع آبی و مدیریت مصرف بهینه آب کشاورزی، افزود: کشاورزان می توانند نسبت به شخم و شیار زمین های شالیزاری خود اقدام کنند.

حسن پورمقدم از کشاورزان خواست نسبت به شخم زمستانه و آب تخت کردن  اراضی شالیزاری خود برای کاهش جمعیت و مبارزه با آفت کرم ساقه خوار برنج  اقدام کنند.

وی  سطح زیر کشت اراضی شالیزاری این شهرستان را  یک هزار هکتار عنوان کرد.