براساس قوانين و مقررات، شرکت‌هاي تعاوني مرزنشين سالانه سهميه‌هايي براي واردات برنج دارند که اين سهميه‌ها مشمول ثبت سفارش نبوده و بر اساس قانون ساماندهي مبادلات مرزي و در حد سهميه تعيين شده طبق مصوبه کارگروه ماده 12 و هيات­­­­ دولت در برخي نقاط مرزي طبق مقررات با هدف تقويت مبادلات و بهبود معيشت مرزنشينان صادر مي‌شود.
در ايام اعمال محدوديت واردات برنج به سرزمين اصلي نيز، واحد‌هاي فرآوري برنج مستقر در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مي‌توانند پس از انجام عمليات فرآوري و پردازش در منطقه و طبق مجوز کميسيون تعيين ارزش افزوده، با درصد مجاز قابل ورود کالاي تعيين ‌شده از سوي اين کميسيون، نسبت به ورود برنج از محل ارزش افزوده به سرزمين اصلي اقدام کنند.
درباره واردات برنج در فصل محدوديت از سوي شرکت‌هاي تعاوني مرزنشين و واحد‌هاي توليدي نيز، سال گذشته از وزارت جهاد کشاورزي و صنعت استعلام شد که ورود اين کالا در حد سهميه ساليانه مرزنشينان و واحد‌هاي توليدي مستقر در مناطق آزاد در حد درصد مجاز قابل ورود مستثني اعلام شده است.
گمرک ايران تاکيد کرده است: اطلاعات و مجوز‌هاي صادره براي ورود برنج از طريق تعاوني‌هاي مرزنشين و واحد‌هاي فرآوري برنج مستقر در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در سامانه جامع گمرکي و پنجره واحد تجارت فرامرزي گمرک موجود است.
در حاليکه واردات برنج از بهمن‌ماه مجددا آزاد شده بود، آمارهاي 10 ماه امسال نشان مي‌دهد که در دي‌ماه نيز واردات برنج افزوده شده است، حال آنکه به گفته معاون توسعه بازرگاني وزارت جهاد کشاورزي واردات اين محصول استراتژيک تنها براي تنظيم بازار شب عيد و سال آينده از بهمن‌ماه از سر گرفته شده بود.

واردات برنج در بهمن ماه با هدف تنظيم بازار شب عيد و سال آينده از سرگرفته شد اما آمارهاي گمرک نشان مي‌دهد که در دي‌ماه نيز برنج خارجي به کشور وارد شده است.
بررسي آماري محصولات وارداتي نشان مي‌دهد که ميزان واردات برنج در دي‌ماه نيز به صورت جزئي و کم ادامه داشته است.
اين در حالي است که «علي‌اکبر مهرفرد» معاون توسعه بازرگاني وزارت جهاد کشاورزي پيش از اين گفته بود که واردات برنج از ابتداي بهمن‌ماه با دستور وزارت جهاد کشاورزي آن هم تا پايان خردادماه سال آينده، آزاد شده است.
براساس آخرين آمار 10 ماه نخست امسال نيز، يک ميليون و 56 هزار و 335 تن و 950 کيلوگرم برنج به ارزش بالغ بر 954 ميليون و 9 هزار و 161 دلار به کشور وارد شده است.
واردات برنج بيشتر از کشورهاي پاکستان، امارات، هند، تايلند و عراق به ايران انجام مي شود که در اين ميان؛ برنج هندي، پاکستاني و تايلندي بيشترين سهم را در بازار ايران دارند و تقريبا حدود 95 درصد سهم بازار را برنج خارجي به خود اختصاص داده اند.