استاندار گیلان سطح محدود مالکیت اراضی شالیزاری در گیلان را  موجب عدم صرفه اقتصادی مناسب برای برخی از کشاورزان عنوان کرد و گفت: افزایش بهره‌وری و تولید در اراضی شالیزاری استان گیلان باید به طور جدی دنبال شود.

نماینده‌ عالی دولت در استان گیلان با بیان اینکه تولید ارقام بومی برنج باید در گیلان مدیریت شود خاطرنشان کرد: با مدیریت صحیح در کشت برنج باید در راستای برندسازی و تجاری‌سازی برنج گیلان اقدامات اساسی‌ صورت گیرد.

 سالاری با تاکید بر توسعه کشت دوم در مزارع استان گیلان و با اشاره به اینکه کشت دوم با افزایش صرفه اقتصادی زنجیره اشتغال را ارتقاء می‌دهد  تصریح کرد: تولید برنج ارگانیک در استان گیلان مبحثی مهم و نیازمند برنامه‌ریزی است.

 وی با اشاره به ضرورت بسته‌بندی مناسب برنج تولیدی در استان گیلان و با بیان اینکه این امر موجب افزایش تقاضا می‌شود تاکید کرد: برند‌سازی برنج گیلان با امکانات دولتی امکان‌پذیر نیست و باید با مدیریت خوشه‌ای از ظرفیت‌ شالیکوبی‌‌ها بهره برد.

نماینده عالی دولت در استان گیلان با بیان اینکه عرضه برنج مرغوب و با کیفیت در بازار نیازمند صیانت است تصریح کرد: با توجه به پیشرفت تکنولوژی و توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی میزان  ضایعات برنج  در گیلان باید کاهش یابد.