مجید جعفری با بیان اینکه در سال جاری تاکنون، سه هزار و 250 کیلوگرم بذر برنج بین شالیکاران قائم شهری توزیع شد، گفت: رقم توزیعی شامل، طارم هاشمی، فجر و شیرودی است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قائم‌شهر با اشاره به اینکه بذر توزیعی از قوه نامیه بالایی برخوردار است، افزود: 40 هزار و 800 کیلوگرم بذور تخصیصی برای این شهرستان در نظر گرفته شد که توسط سه کارگزار خریداری و بین کشاورزان در حال توزیع است.

جعفری به بهره برداران  توصیه کرد، بذور مورد نیاز خود را از مراکز توزیعی که جهاد کشاورزی معرفی می  کند، تهیه کنند.

لازم به ذکر است شهرستان  قائم‌شهر دارای 8 هزار و 200 هکتار زمین شالیزاری است.