علیرضا شعبان نژاد با بیان اینکه امکان افزایش سطح زیر کشت در اراضی شالیزاری استان گیلان وجود ندارد، افزود:یکی از مهم ترین برنامه های سازمان در این زمینه افزایش تولید محصول برنج در سطح زیر کشت است.

وی اجرای طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی شالیزاری را یکی از این برنامه برشمرد و تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۹۰ هزار هکتار از اراضی شالیزاری استان طرح تجهیز و یکپارچه سازی اجرای شده است.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان در ادامه به توزیع بذرهای اصلاح شده در بین کشاورزان گیلانی نیز اشاره و خاطرنشان کرد: در حال حاضر هزار و ۵۰۰ تن بذر اصلاح شده از نوع هاشمی، خزر و گیلانه در بین کشاورزان توزیع می شود که براساس برنامه وزارت جهاد کشاورزی باید به ۱۲ هزار تُن افزایش یابد.

وی استفاده از این بذرها را از سوی کشاورزان سبب افزایش میزان تولید برنج در استان برشمرد و یاداورشد: از این مزان بذر توزیع شده هزار و ۴۰۰ تُن از نوع هاشمی و مابقی از نوع خزر و گیلانه است.