عقیل استادی گفت: برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، امسال از محل خط اعتباری 5 مکانیزاسیون کشاورزی، 8 میلیارد و 900 میلیون ریال تسهیلات به  متقاضیان در شهرستان تنکابن پرداخت شد.

مدیر جهاد کشاورزی تنکابن ادامه داد: این تسهیلات برای خرید تراکتور، کمباین مخصوص برنج، ماشین نشاکار، روتیواتور، تیلر، دروگر و ... به متقاضیان پرداخت شد.

استادی در پایان با تاکید بر اهمیت نوسازی بخش مکانیزاسیون کشاورزی، گفت: با توجه به یارانه‌دار بودن تسهیلات و لزوم توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی، استفاده از دستگاه‌های خاص و با تکنولوژی روز دنیا از اهداف توزیع این اعتبارات است.