سلیمان حاتم نژاد گفت: به منظور اجرای طرح های زیربنایی بخش کشاورزی، پروژه تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی 13.8 هکتار از اراضی شالیزاری روستای انار مرز شهرستان جویبار با  یک میلیارد و 355 میلیون ریال اعتبار آغاز شد.

مدیر جهاد کشاورزی جویبار با اشاره به مزایای اجرای طرح تجهیز و نوسازی زمینهای شالیزاری، افزود: در این پروژه، جاده های دسترسی به طول یک هزار و 381 متر، کانالهای آبیاری به طول یک هزار و 845 متر و کانالهای زهکشی به طول یک هزار و 455 متر احداث می شود.

وی در پایان با تاکید به استفاده بهینه از زمان باقیمانده تا شروع عملیات زراعی  برنج، خواستار همکاری و تعامل بیشتر کشاورزان پر تلاش در جهت تسریع اجرای این پروژه شد.

گفتنی است شهرستان جویبار دارای 9 هزار و 333 هکتار اراضی شالیزاری است.