مجید جعفری اظهار کرد: طرح تجهیز و نوسازی 34 هکتار از زمین‌های  شالیزاری آیش غربی روستای  شیخ رجه شهرستان قائم‎شهر با 4 میلیارد و 235 میلیون ریال اعتبار ملی اجرا شد.

مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر ادامه داد: با اجرای این طرح،  65 بهره بردار روستایی از مزایای آن بهره مند شدند.

وی با بیان اینکه جاده سازی، تسطیح زمین های طرح بر اساس مالکیت و زهکش اضطراری از اقداماتی است که در این طرح انجام می شود، درباره مزایای اجرای این پروژه گفت: با اجرای طرح یکپارچه سازی زمین‌های کشاورزی، الگوهای اقتصادی مدرن در سطوح بزرگتر انجام و انگیزه کشاورزان برای تولید افزایش پیدا می‌کند.

 جعفری افزود: کاهش پدیده تغییر کاربری زمین های کشاورزی، کاهش 20 تا 40 درصدی هزینه تولید، هماهنگ کردن عوامل تولید و افزایش یک و نیم تا دو برابری تولید محصولات کشاورزی از دیگر اهداف اجرای این طرح است.

 مدیر جهاد کشاورزی قائم شهر در پایان یادآور شد: این شهرستان دارای 8 هزار و 200 هکتار اراضی شالیزاری است که بیش از 50 درصد آن تجهیز و نوسازی شد.