احمد صادقی اظهار کرد: تاکنون 11 هزار و  300 هکتار از زمین های شالیزاری های  شهرستان محمود آباد شخم و شیار شده است.

مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد با اشاره به لزوم مدیریت و صرفه جویی در  مصرف آب کشاورزی برای  ذخیره رطوبت و از بین بردن علف های هرز، به شالیکاران توصیه کرد: هر چه سریع تر نسبت به شخم و شیار زمین های شالیزاری خود اقدام کنند.


صادقی با بیان اینکه شخم و شیار زمستانه، بهترین روش مبارزه با کرم ساقه خوار برنج برای کاهش جمعیت انتقالی آفت به سال بعد است، افرود: شخم و شیار و آب تخت کردن زمین های شالیزاری در فصول سرد سال در مرگ و میر لاروهای باقی مانده در ساقه و پوشال برنج موثر است.


وی با اظهار اینکه بسیاری از آفات، بویژه کرم ساقه خوار تا قبل از کشت جدید، زمستان گذرانی می کنند، تصریح کرد: شخم و شیار و از بین بردن علف های هرز حاشیه زمین های شالیزاری از روش های موثر، کم هزینه و در عین حال ساده برای کاهش جمعیت آفات است.