سلیمان حاتم نژاد با اشاره به آغاز عملیات شخم و شیار اراضی شالیزاری شهرستان جویبار در فصل زراعی جدید، گفت: تاکنون 8 هزار و 850 هکتار از این اراضی  شخم و شیار شده است.

مدیر جهاد کشاورزی جویبار ادامه داد: 29 درصد از این اراضی آب تخت اولیه، 118 هکتار خزانه گیری و 14 هکتار بیمه شد

حاتم نژاد در پایان یاد آور شد: این شهرستان دارای 9 هزار و  743 هکتار اراضی شالیزاری است که  9 هزار و 164 نفر کشاورز شالیکار در آن مشغول به کارند.