حسن پورمقدم با بیان اینکه برای توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی، امسال، 11 میلیارد و 950 میلیون ریال تسهیلات در قالب خط اعتباری شماره 5 به شهرستان نوشهر اختصاص یافت، گفت: 28 متقاضی بخش کشاورزی این شهرستان برای دریافت 13 میلیارد و 593 میلیون ریال تسهیلات ماشین آلات کشاورزی به بانک عامل (کشاورزی ) معرفی شدند که تاکنون 7 نفر از آنان موفق به اخذ 3 میلیارد و 355 میلیون ریال از این تسهیلات شدند و سایر متقاضیان نیز در مراحل پیگیری بانک و نوبت پرداخت قرار دارند.

مدیر جهاد کشاورزی نوشهر با بیان اینکه توسعه مکانیزاسیون و ماشین آلات کشاورزی در سال های اخیر با رشد قابل توجهی رو به رو بوده، تصریح کرد: مکانیزاسیون کشاورزی با هدف افزایش تولید، کاهش هزینه ها، کاهش سختی کار کشاورزی و افزایش جذابیت آن، افزایش بهره وری نیروهای کارگری، افزایش کیفیت کار زراعی و امکان انجام آن در کمترین مدت زمان و انجام به موقع عملیات کشاورزی در دستورکارجهاد کشاورزی است.

مقدم اضافه کرد: در سال های اخیر با اختصاص ردیف های جداگانه درقالب خط اعتباری برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، روند حرکتی این شهرستان به سمت مکانیزاسیون به خوبی پیش می رود.

وی در خاتمه گفت:بازدید و راستی آزمایی متقاضیان برخوردار از تسهیلات خط اعتباری شماره 5 در سال جاری توسط پنج اکیپ در روزهای 6و9بهمن ماه امسال صورت پذیرفت.