سید احمد طاهری گفت: برای سال زراعی جدید، 50 تن بذر شالی از ارقام مختلف برای کشاورزان شالیکار شهرستان بابل خریداری شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل ادامه داد: تاکنون  بیش از 38 تن بذر برنج بین کشاورزان بابلی توزیع شد.

وی تصریح کرد: این مقدار بذر توزیعی شامل، 17 تن طارم هاشمی، 5 تن و 75 کیلو شیرودی ، 16 تن فجر و 500 کیلوگرم ندا است.

لازم بذکر است سطح زمینهای شالیزاری شهرستان بابل بالغ بر 45 هزار هکتار است.