مجید جعفری گفت: تاکنون 5 هزار و  375 هکتار از زمین های شالیزاری شهرستان قائم شهر شخم و شیار، 2 هزار و 500 هکتار آب تخت اولیه، 286 هکتار بیمه و  10 نمونه آزمون خاک به آزمایشگاه ارسال شده است.

مدیرجهاد کشاورزی  قائم‎شهر با بیان اینکه 64 آببندان در سطح ۳۰۰ هکتار و با حجم آبگیری 5 میلیون متر مکعب در ۴۵ روستای این شهرستان وجود دارد، افزود: تاکنون 85 درصد از آببندانهای این شهرستان آبگیری شده است.

این مقام مسوول با تاکید به مدیریت مصرف آب کشاورزی و صرفه جویی در میزان آب مصرفی برای ذخیره رطوبت و از بین بردن علف های هرز، به شالیکاران توصیه کرد، هر چه سریع تر نسبت به شخم و شیار زمین های شالیزاری خود اقدام کنند.

وی با بیان اینکه تاکنون 16 تن بذور برنج  گواهی شده از نوع ارقام طارم هاشمی، فجر و شیرودی بین  شالیکاران این شهرستان توزیع شد، اضافه کرد: مقدار بذور تخصیصی برای این شهرستان 40 تن و 800 کیلوگرم است که توسط 3 کارگزار خریداری و بین کشاورزان در حال توزیع است.

مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر  به کشاورزان  توصیه کرد، بذور مورد نیاز را از مراکز توزیعی  که جهاد کشاورزی معرفی می  کند، تهیه کنند.

گفتنی است شهرستان قائم‌شهر دارای بیش از 8 هزار هکتار اراضی شالیزاری  است.